SP3

Прекратяване на поддръжката на Microsoft Windows XP SP3 и Office 2003

Прекратяване на поддръжката на Microsoft Windows XP SP3 и Office 2003

Windows XP SP3 и Office 2003 няма да бъдат поддържани след 8 април 2014 год. След тази дата, Microsoft няма да предоставя нова публично достъпна информация за поддръжката на продукта, включително обновления по сигурността, фиксове по функционалността или поддръжка на технически инциденти (security patches, non-security hotfixes or incident support). Използването на Windows XP SP3 и Office 2003 след датата на прекратяване на поддръжката на тези продукти може да изложи компаниите на следните рискове: Рискове за сигурността и рискове от несъвместимост с регулаторни изисквания; Липса на предоставяна поддръжка от независими производители на софтуер (Independent Software Vendor) и ОЕМ (Original Equipment Manufacturer) производители Какви са възможните опции? Преминаване към по-висока версия (ъпгрейд) на продуктите; Закупуване на договор за специфична поддръжка (Custom Support) през поддръжка тип Premier, за да продължите да ползвате неподдържани продукти; Никакво действие – Microsoft препоръчва на клиентите си да избягват тази опция, тъй като тя може да доведе до потенциални рискове в сигурността и рискове от несъвместимост с регулаторни изисквания.