Toshiba Qosmio X70-B – новите X70

Очаквайте новите модели Qosmio на Toshiba. Серията е Qosmio X70-B. Следете е-магазина ни на адрес www.laptop1.eu > Toshiba Qosmio

g4_qosmio-x70-b

g6_qosmio-x70-b

снимки: toshiba.com